ثبت نام حضور در مراسم تجدید بیعت دانشگاهیان با آرمان های امام (ره)