آموزشی

آیین نامه ها و فرم ها

 

کارنامه آموزشی و پژوهشی دوره دکتری
 
 
راهنمای ثبت پروپوزال دکتری و ارشد در ایران داک
 
 
راهنمای ثبت پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد در ایران داک
 
 
مراحل تصویب پروپوزال رساله های دکتری
 
 
 

مراحل تصویب پروپوزال پایان نامه های کارشناسی ارشد

 
 
فایل راهنمای نگارش و تدوین پایان نامه ارشد و رساله دکتری
 
 

فال راهنمایی نگارش و تدوین پایان نامه و رساله

فرم درخواست برگزاری آزمون جامع دکتری:

 
 
 

فرم های دستاورد ​​پژوهشی رساله دکتری :

 

فرم بررسی کفایت دستاوردهای علمی رساله دکتری توسط واحد

 

موارد جهت فراغت از تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (دانشجویانی که بعد ازتاریخ 92/10/03 دفاع کرده اند.)

 

موارد جهت فراغت از تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری 

 

فرم ها و آیین​ نامه های پژوهشی

 

آیین نامه های پژوهشی

فرم های پژوهشی

پروپوزال و فراغت از​ تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد
 
 
 

پروپوزال کارشناسی ارشد

 طرح+تحقیق

 راهنمای تکمیل فرم پیشنهاد طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد

 

فرم تک برگی پروپوزال

 

فرم های لازم جهت​ فراغت از تحصیل

 

Abstract. 

 

 صفحه+عنوان+پایان+نامه

 

 فرم+آگهی+دفاع+از+پایان+نامه+کارشناسی+ارشد

 

 فرم+اقرار+و+تعهدنامه+کارشناسی+ارشد

 

 فرم+تأییدیه+دفاع+از+پایان+نامه+کارشناسی+ارشد

 

فرم+تسویه+حساب+آموزش

 

فرم+چکیده+پایان+نامه+کارشناسی+ارشد

 

مدارک+فارغ+التحصیلی

 

مرحله+تدوين+پايان+نامه 

برچسب سی دی های حا​وی پایان نامه و رساله
 

دکتری

 

کارشناسی ارشد

 

 آیین نامه آموزشی دکتری 1397

 

آیین نامه دوره دکتری ورودی 1397

 

آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد سال 1397

 

آیین نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

مراحل تصویب پروپوزال پایان نامه های کارشناسی ارشد