پژوهشی

امکانات

سايت كامپيوتر

    بدون اغراق بايد گفت كه سايت كامپيوتر مرکز سنجش از دور و GIS نه تنها در محيط دانشگاه بلكه در بين تمامي دانشگاه هاي كشور كه داراي اين رشته هستند بي همتاست. سايت مرکز به سيستمهاي سخت افزاري، نرم افزاري و اطلاعات ماهواره اي منابع زميني جهت استفاده در زمينه تحقيقات و فناوري علوم ژئوماتيك مجهز مي باشد كه در بخش هاي مختلف به شرح ذيل تشكيل شده است:

    ابزارهای سنجش از دور (RS) شامل سخت افزارها و نرم افزارهاي تخصصي و آموزشي تجزيه وتحليل داده هاي رقومي ماهواره هاي منابع زميني و ساير داده هاي دور سنجي براي استفاده در مطالعات مختلف منابع زميني شامل: زمين شناسي، جغرافيا، كشاورزي، جنگل و مراتع، آبخيزداري، منابع آب، شيلات، اقيانوس شناسي، هواشناسي، خاك شناسي، فتوگرامتري، مطالعات شهري، مطالعات زيست محيطي و غيره.

    ابزارهای سامانه های اطلاعات جغرافيايي(GIS) شامل سخت افزارها و نرم افزارهاي تخصصي براي استفاده كاربران در زمينه هاي مختلف شامل: ساماندهي آمار و اطلاعات و ايجاد بانكهاي اطلاعات توصيفي و گرافيكي در جهت مدل سازي و برنامه ريزي هاي مرتبط با مطالعات منابع زميني و مسائل اجتماعي و اقتصادي و غيره.

    سيستم هاي تعيين موقيعت جهاني (GPS) شامل آنتن هاي گيرنده و سيستمهاي مربوط به ماهواره هاي تعيين موقيعت جهاني براي استفاده در زمينه هاي مختلف شامل: تصحيح هندسي داده هاي ماهواره اي، نقشه برداري، ژئودزي، مسيريابي، تعيين مشخصات مكاني براي مقاصد مختلف و غيره.

    ديجيتايزر: ديجيتايزر دستگاه رقومي وكتوري كننده نقشه‌هاي كاغذي مي‌باشد كه با استفاده از اين دستگاه قابليت ورود نقشه‌هاي كاغذي به صورت مستقيم به كامپيوتر وجود دارد. اين دستگاه ها در انواع مختلف مي‌باشند كه به صورت A0 GTCO و روميزيCalcamp مي‌باشد. اين نوع دستگاهها از بهترين ماركهاي موجود در بازار مي‌باشند.

    شبكه داخلي: سيستم هاي مرکز داراي XP ـ W مي‌باشد كه به سيستم مركزي كه متشكل از يك كامپيوتر با مدل Compact و با ظرفيتGB 200 است متصل مي‌باشد. كليه سيستمها از طريق يكHub Switch به شبكه دانشگاه متصل بوده و IP سيستم ها توسط Server دانشگاه مديريت مي‌شوند. در شبكه مرکز سنجش از دور و GIS 3 سطح دسترسي تعريف شده است:

دسترسي سطح اول‌ ـ مختص به اعضاي هيأت علمي و پرسنل مرکز

دسترسي سطح دوم ـ مختص دانشجويان مرکز

دسترسي سطح سوم ـ دانشجويان مهمان

* دانشجويان مهمان به دانشجوياني اطلاق مي‌گردد كه در رشته‌هاي غير از سنجش از دور و GIS تحصيل مي‌نمايند ولي 1 يا 2 درس خود را كه مربوط به GIS و RS مي‌باشند با اين مرکز مي‌گذرانند.

 

    ب- سالن كنفرانس

    سالن كنفرانس مرکز سنجش از دور و GIS با گنجايش 75 نفر جزو مجهزترين و مدرن ترين سالن هاي دانشگاه مي باشد اين سالن مجهز به دوربين پوشش دهنده گردان، ويدئو پروژكتور ثابت، ويژيو لايزر(Visualizing system)، اتصال به شبكه اينترنت و كانالهاي تلويزيوني، سیستم صوتي چند منظوره، امكانات گرمايشي و سرمايشي عالي مي باشد و تاكنون توانسته میزبان سمينارهاي متعدد وابسته به مرکز و سایر مراکز و دانشکده های دیگر باشد.

           لیست تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری