درباره

مدیریت

  • نام: علي اکبر متکان
  • تحصيلات: دکتري (انگلستان)
  • رشته تخصصی: سنجش از دور
  • تخصص جنبی: GIS در برنامه ريزي محيطي اقليم شناسي
  • رتبه علمی: استاد
  • شماره تماس: 08-29902709 -021 , 22431787-021
  • ایمیل:a-matkan@sbu.ac.ir 

لینک به رزومه