درباره

مدیریت

نام: علي اکبر متکان

تحصيلات: دکتري (انگلستان)

رشته تخصصی: سنجش از دور

تخصص جنبی: GIS در برنامه ريزي محيطي اقليم شناسي

رتبه علمی: استاد

شماره تماس: 5-29903124 -021 , 22431787-021

ایمیل:a-matkan@sbu.ac.ir 

لینک به رزومه