آموزشی

کارشناسی ارشد

 

* گرایش های مقطع کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

تعریف و هدف

سنجش از دور (Remote Sensing) به عنوان یکی از شاخه ­های تخصصی علوم جغرافیایی، یکی از سریع ­الرشدترین، جالبترین و قویترین تکنیک­ های قابل دسترس محققینی است که با مسائل محیطی در قلمرو جغرافیا، زمین­شناسی، کشاورزی، منابع طبیعی، بیولوژی، جنگل، اقیانوس شناسی، هواشناسی، باستان شناسی، تهیه نقشه و بالاخره برنامه­ ریزی­های نظامی و استراتژی سروکار دارند. سنجش از دور به خصوص وقتی اهمیت می­یابد که بخواهیم آن را در کشور پهناوری چون ایران که از نظر مطالعات در شاخه های فوق­الذکر نسبتاً بکر است به کار ببریم چرا که کارهای تحقیقی در روی زمین بطور کلی پرهزینه و پرزحمت بوده و در بعضی از فصول سال غیر ممکن است. در حالیکه استفاده از تصاویر و اطلاعات رقومی سنجش از دور کار بر روی پدیده­ های محیطی را در جمیع فصول سال ممکن و امکان بررسی پدیده­ ها و پیش­ آمدهای مخرب زورگذر نظیر آتش سوزی ها، طغیان ها، زلزله و ... را فراهم می­اورد و مطالعه روند تغییرات و مناطق صعب­ العبور را ممکن ساخته و هزینه کار بر روی زمین را به طرز چشم­گیری کاهش می­دهد.

تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی نیز به عنوان یک فناوری جغرافیایی، یک سیستم کامپیوتری ویژه است که به منظور جمع­ آوری، ذخیره­ سازی، بازنگری، پردازش و مدل­سازی اطلاعات فضایی و سایر اطلاعات مربوط به مکان طراحی و مرکب از چند جزء سخت افزار،  نرم­افزار کامپیوتر، اطلاعات و افراد متخصص می­ باشد.

با توجه به کارآمدی تکنیک­ های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در زمینه ­های علوم جغرافیایی، کشاورزی، اکولوژی، زمین­ شناسی، ژئومورفولوژی، خاک­ شناسی، عمران، باستان­ شناسی، اقیانوس ­شناسی، هواشناسی، منابع طبیعی و تهیه نقشه، سعی شده با آموزش این رشته علمی در جهت سازندگی کشور قدمی برداشته شود.

واحدهای درسی (سال 1400)

در حال حاضر گروه سنجش از دور و GIS در مقطع کارشناسی ارشد در سه گرايش منابع آب و خاك، برنامه­ریزی و مدیریت شهری و مخاطرات محیطی اقدام به پذيرش دانشجو مي‌نمايد. دروس ارائه شده در این مرکز متناسب با آخرین نیازهای کشور در زمینه سنجش از دور و GIS بوده و با توجه به نیاز مبرم دانشجویان به دروس برنامه نویسی و علوم محیطی، سرفصل های وزات علوم با هماهنگی معاونت آموزشی دانشگاه تغییر یافته است. امید آن است با تغییرات صورت گرفته گامی در جهت بهبود رشته سنجش از دور و GIS در کشور برداشته شده باشد.

سر فصل دروس سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی سنجش از دور

فایل سر فصل دروس گرایش سنجش از دور

سر فصل سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیا سیستم اطلاعات جغرافیایی

فایل سر فصل دروس سیستم اطلاعات جغرافیایی

تعداد واحدهايي كه دانشجويان در مقطع کارشناسی ارشد ملزم به گذراندن آنها هستند، به شرح ذيل
مي باشد:

دروس پایه مشترک         16          واحد

دروس تخصصی گرایش            10 واحد

پايان نامه                         6       واحد

تعداد كل واحدها             32         واحد