آموزشی

کارشناسی ارشد

 

* گرایش های مقطع کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

تعریف و هدف

سنجش از دور (Remote Sensing) به عنوان یکی از شاخه ­های تخصصی علوم جغرافیایی، یکی از سریع ­الرشدترین، جالبترین و قویترین تکنیک­ های قابل دسترس محققینی است که با مسائل محیطی در قلمرو جغرافیا، زمین­شناسی، کشاورزی، منابع طبیعی، بیولوژی، جنگل، اقیانوس شناسی، هواشناسی، باستان شناسی، تهیه نقشه و بالاخره برنامه­ ریزی­های نظامی و استراتژی سروکار دارند. سنجش از دور به خصوص وقتی اهمیت می­یابد که بخواهیم آن را در کشور پهناوری چون ایران که از نظر مطالعات در شاخه های فوق­الذکر نسبتاً بکر است به کار ببریم چرا که کارهای تحقیقی در روی زمین بطور کلی پرهزینه و پرزحمت بوده و در بعضی از فصول سال غیر ممکن است. در حالیکه استفاده از تصاویر و اطلاعات رقومی سنجش از دور کار بر روی پدیده­ های محیطی را در جمیع فصول سال ممکن و امکان بررسی پدیده­ ها و پیش­ آمدهای مخرب زورگذر نظیر آتش سوزی ها، طغیان ها، زلزله و ... را فراهم می­اورد و مطالعه روند تغییرات و مناطق صعب­ العبور را ممکن ساخته و هزینه کار بر روی زمین را به طرز چشم­گیری کاهش می­دهد.

تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی نیز به عنوان یک فناوری جغرافیایی، یک سیستم کامپیوتری ویژه است که به منظور جمع­ آوری، ذخیره­ سازی، بازنگری، پردازش و مدل­سازی اطلاعات فضایی و سایر اطلاعات مربوط به مکان طراحی و مرکب از چند جزء سخت افزار،  نرم­افزار کامپیوتر، اطلاعات و افراد متخصص می­ باشد.

با توجه به کارآمدی تکنیک­ های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در زمینه ­های علوم جغرافیایی، کشاورزی، اکولوژی، زمین­ شناسی، ژئومورفولوژی، خاک­ شناسی، عمران، باستان­ شناسی، اقیانوس ­شناسی، هواشناسی، منابع طبیعی و تهیه نقشه، سعی شده با آموزش این رشته علمی در جهت سازندگی کشور قدمی برداشته شود.

واحدهای درسی (سال 1400)

در حال حاضر گروه سنجش از دور و GIS در مقطع کارشناسی ارشد در سه گرايش منابع آب و خاك، برنامه­ریزی و مدیریت شهری و مخاطرات محیطی اقدام به پذيرش دانشجو مي‌نمايد. دروس ارائه شده در این مرکز متناسب با آخرین نیازهای کشور در زمینه سنجش از دور و GIS بوده و با توجه به نیاز مبرم دانشجویان به دروس برنامه نویسی و علوم محیطی، سرفصل های وزات علوم با هماهنگی معاونت آموزشی دانشگاه تغییر یافته است. امید آن است با تغییرات صورت گرفته گامی در جهت بهبود رشته سنجش از دور و GIS در کشور برداشته شده باشد.

سر فصل دروس سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی سنجش از دور

فایل سر فصل دروس گرایش سنجش از دور

سر فصل سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیا سیستم اطلاعات جغرافیایی

فایل سر فصل دروس سیستم اطلاعات جغرافیایی