هم‌زمان با هفته پژوهش مرکز مطالعات سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌کند. کارگاه آموزشی روش تحقیق با نگرشی نوین به‌ تحقیقات در حوزه جغرافیای انسانی، سخنران: خانم دکتر حمیده‌سادات آقامیری

کسب رتبه الف در ارزیابی سال 1401 از کمیسیون نشریات وزارت‌ علوم، تحقیقات و فناوری (پرتال نشریات علمی)

به‌ اطلاع اساتید، دانشجویان و علاقمندان به رشته سنجش از دور و GIS می‌رساند نشریه سنجش از دور و GIS ایران در ارزیابی سال 1401 کمیسیون نشریات وزارت‌ علوم، تحقیقات و فناوری رتبه الف را کسب نموده است.

سومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS (با تاکید بر مدیریت منابع آب در مناطق ساحلی)

خبرنامه

دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS 

دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و با محورهای زیر در تاریخ 4 اسفندماه 1400 برگزار می‌گردد: 
1- مـديريت منـابع آب (سطحی، زيرزمينی، نامتعارف و ...)
2- صيانت از آب‌بندها به‌منظور توسعه کشاورزی و صنعت گردشگری
3- مديريت توسعه اراضی شهری و برنامه‌ريزی آمايش سرزمين
4- مديريت تغييرات کاربری اراضی کشاورزی، منابع طبيعی و سکونت‌گاهی
5- حفاظت از اراضی ساحلی به‌منظور استفاده از پتانسيل گردشگری و محيط‌ زيستی
6- مشارکت اجتماعی در صيانت از منابع طبيعی به‌منظور صيانت از امنيت ملی در آينده 
این کنفرانس با توجه به بین رشته‌ای بودن از یک طرف و استفاده از فناوری جدید ماهواره‌ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی می‌تواند مشارکت بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و حتی بخش‌های خصوصی را به‌ همراه داشته باشد. 
محققان و پژوهشگران گرامی جهت شركت در اين همايش می‌توانند آثار و مقالات خود را تا 14 بهمن‌ماه سال 1400 به آدرس https://envirs.sanru.ac.ir دبيرخانه همايش ارسال نمايند.