نقشه سایت

آزمایشگاه علوم اعصاب شناختی- اجتماعی

آزمایشگاه علوم اعصاب شناختی- اجتماعی

مسئول علمی آزمایشگاه: دکتر خاطره برهانی
کارشناس آزمایشگاه: سروش گلبابائی


آزمایشگاه علوم اعصاب شناختی-اجتماعی به بررسی پردازش های هیجانی (پایه و اجتماعی) و همچنین تصمیم گیری هایی که در بسترهای اجتماعی اتفاق می افتند ( مانند تصمیم گیری های اجتماع پسند) می پردازد. همچنین مطالعه ی "درد فیزیکی" و "درد اجتماعی" در افراد نوروتیپیکال و افراد با اختلالات نورولوژیک یا روانپزشکی مرتبط با درد از دیگر حوزه های پژوهشی این آزمایشگاه می باشد. از تجهیزات این آزمایشگاه ابزار DS5 Isolated Bipolar Constant Current Stimulator را می توان نام برد که برای مطالعات مربوط به "درد" مورد استفاده است.نحوه تماس با مسئول علمی یا کارشناس آزمایشگاه:  kh_borhani@sbu.ac.irآدرس وبسایت آزمایشگاه:     www.sconlab.sbu.ac.ir