درمانگران


تحصیلات حوزه تخصص نام و نام خانوادگی متخصص
دکتری روانشناسی بالینی متخصص اوتیسم دکتر حمیدرضا پوراعتماد
روانپزشک متخصص اختلالات حافظه ،فراموشی،اصطراب،افسردگی دکتر سارا نجاتی
دانشجوی کارشناسی ارشد توانبخشی شناختی​​ اوتیسم، توجه و تمرکز​
نوشین مومن‌زاده 
دانشجوی دکتری روانشناسی شناختی​ ​ متخصص کاردرمانی​ ​ سولماز سلوکیکاندیدای دکتری روانشناسی بالینی ارزیابی و سنجش مشکلات و اختلالات دوران کودکی ، درمان بهبود رابطه والد و کودک، درمان اختلالات اضطرابی و آموزش مهارت های زندگی در کودکان سمانه بهزادپور
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی نوروفیدبک سید مهدی مجرد
کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی مسائل فردی بزرگسال و زوج.با رویکرد شناختی رفتاری و واقعیت درمانی مرضیه اسدزاده گلجاهی
کاندیدای دکتری روانشناسی​​ متخصص کودک و فرزندپروری​
مریم اسدی​​
کارشناسی گفتار درمانی، ​دانشجوی دانشجوی کارشناسی ارشد توانبخشی شناختی
گفتار درمانگر و متخصص آفازی، تاخیر گفتار و زبان، مشکلات تلفظی، اوتیسم، ​فلج مغزی، کم شنوایی
نسیم قزازانی
کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
بازی درمانگر
فاطمه صامتی