گروه روانشناسی شناختی

 

« گروه پژوهشی روان‌شناسی شناختی »
مأموریت گروه:
  • شناسایی و معرفی عناصر عملکردهای شناختی، نحوه کارکرد و ارتباط آنها با یکدیگر در نمونه ­های انسانی و حیوانی
اهداف کوتاه‌مدت (دو ساله):
  • پذیرش دانشجو در مقطع دکتری روان‌شناسی شناختی
  • تاسیس آزمایشگاه انسانی (سنجش­های نوروسایکولوژیک، سنجش و پردازش زبانی، آزمایشگاه تحریک مغز، آزمایشگاه ثبت سیگنالهای مغزی، ...)
  • تاسیس آزمایشگاه­ های مطالعات حیوانی  
اهداف بلندمدت (پنج ساله):
  • رصد پیشرفت­های ملی و بین المللی در حیطه توانبخشی شناختی
  •  اجرای پروژه ­های فناورانه شناختی
  • تعامل تنگاتنگ با موسسات ملی و بین المللی فعال در حوزه روان‌شناسی شناختی
  • تاسیس آزمایشگاه ژنتیک اعصاب‌شناختی
  • تاسیس آزمایشگاه مرجع نقشه ­برداری مغزی