گروه مدلسازی شناختی

 
 
 « گروه پژوهشی مدلسازی کارکردهای عالی شناختی » 
مأموریت گروه:
 •  شناسایی و مدل‌سازی کنش ­های عالی شناختی نظیر حافظه، توجه، تصمیم ­گیری، قضاوت، استدلال، زبان و تکلم در انسان و انطباق آن با ماشین

 • کمک به تهیه نقشه عملکرد شناختی از طریق مدل‌سازی ریاضی.

اهداف:
 • پذیرش دانشجو در مقطع دکتری علوم شناختی-مدل­سازی
 •  تاسیس آزمایشگاه تحلیل سیگنال­ها و تصاویر مغزی
اهداف بلندمدت گروه (پنج ساله):
 • تکمیل آزمایشگاه رابط مغز رایانه و رابط مغز-مغز  ​ 
 • تاسیس آزمایشگاه تحریک مغزی شامل جریانهای الکتریکی مستقیم و متناوب و جریانهای الکترومغناطیس
 •  تشکیل رسمی گروه مدلسازی برای اخذ تصمیمات گروهی (مدیر گروه و ..)

 • تشکیل بانک داده با ضوابط و قوانین مورد توافق اعضای هیات علمی​

 • رصد پیشرفت­های مدل‌سازی شناختی در سطح ملی و بین المللی 

 •  تعامل تنگاتنگ با موسسات ملی و بین المللی فعال در حوزه مدل‌سازی شناختی​
 • عملیاتی‌سازی برنامه ­های فناورانه شناختی
 • مشارکت در کنسرسیومها و انجمنهای بین المللی مرتبط

 • تشکیل کانون فارغ التحصیلان رشته علوم شناختی- سندیکای شغلی
 • تشکیل بخش ارتباط با رسانه های عمومی

 • تشکیل بخش ارتباط با مراکز صنعتی و پزشکی از طریق دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه
 • تهیه آرشیو فعالیتهای پژوهشی داخلی و بین المللی اعضای هیات علمی و دانشجویان

 • دعوت از اساتید نخبه بین المللی برای برگزاری کارگاه و مدرسه های تخصصی در پژوهشکده​
 • برگزاری جلسات هم اندیشی در حوزه علوم شناختی در سطح دانشگاه و در سطح ملی
 • تاسیس مرکز مشاوره آماری

 • ایجاد ظرفیت کارآموزی

 • نمایه شدن نشریه پژوهشکده در پایگاه های معتبر بین المللی (Web of science، ISI و ...)
 • ایجاد مرکز بازی های فکری شناختی
 • تکمیل آزمایشگاه مدلسازی محاسباتی شناختی 
 • تاسیس آزمایشگاه سیستم های پیچیده در علوم شناختی​