درباره

ریاست

مدیریت پژوهشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
 
 
  مسئول راه‌اندازی پژوهشکده
clip_image004.png

 

 

پروفسور مجتبی زارعی ​​

     پست الکترونیک: mzarei@me.com
     شماره تماس: 29905801

 

  معاون آموزشی - پژوهشی
clip_image004.png

 ​​

 

دکتر محمد قلعی

     پست الکترونیک: m_ghalei@sbu.ac.ir

     شماره تماس: ۲۹۹۰۵۸۰۳​

 
 
مدیر اجرایی
clip_image004.png

 

حمیدرضا شریفی

     پست الکترونیک: sharifi3241@yahoo.com

     شماره تماس: ۲۹۹۰۵۸۰۳

    

 

​​