کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

دوره دو ساله کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گرایش بیو الکتریکبا اخذ مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوری، از مهرماه 1396در این پژوهشکده آغاز به کار می کند.

دانشجویان پذیرفته شده، در مجموع 32واحد آموزشی پژوهشی می­ گذرانند که 9 واحد از دروس اجباری مصوب وزارتخانه، 2واحد سمینار، 6واحد پایان نامه و 15واحد از دروس اختیاری یا اجباری می­ باشند.

دروس اجباری مصوب به شرح زیر می­باشند:

· ابزار دقیق بیومدیکال

· الکتروفیزیولوژی

· پردازش سیگنال های پزشکی

· سیستم های تصویرگر پزشکی

· کنترل سیستم های عصبی عضلانی

· مدل سازی سیستم های بیولوژیکی

دروس اختیاری از لیست مصوب وزارتخانه مطابق با تخصصهای اعضای هیأت علمی انتخاب و ارایه می­گردند.