پژوهشکده علوم و فناوریهای پزشکی برگزار می‌کند.

 

 

 

دومین دوره کارگاه آمار در سال 1400 به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

 

مدرسین دوره:

مرتضی محمدزاده، گروه آمار زیستی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی‌اکبر راسخی، گروه آمار زیستی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فاطمه سامع، پژوهشکده علوم و فناوریهای پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی.

 

شروع دوره از دوم اردیبهشت 1400 به مدت 6 هفته، پنجشنبه‌ها ساعت 9 الی 12.

 

هزینه ثبتنام: 500 هزارتومان (40% تخفیف برای دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی)

 

انتقال به سایت پرداخت

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 29905801 تماس حاصل فرمایید.