صفحه اصلی
کارگاه آمار کاربردی در مطالعات تصویربرداری عصبی و مهندسی پزشکی
  • 593 مشاهدات

WhatsApp Image 2019-11-29 at 16.21.05.jpeg
 

برنامه دقیق کارگاه بصورت زیر می باشد:

Statistics Workshop program.pdfStatistics Workshop program.pdf

افزودن نظرات