معرفی سامانه جامع آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

سامانه جامع آموزشی، پژوهشی و دانشجویی اکثر فعاليتها و فرآیندهای آموزشي، پژوهشي و دانشجويي دانشگاه را خودکار نموده است. این سامانه شامل زيرسيستم‌هاي آموزشی، امور دانشجویی، امور پژوهشی، ارزشيابي اساتيد، حق التدريس اساتيد، تسويه حساب دانشجويي و خوابگاه‌ها است. زيرسيستم اطلاعات پژوهشي كليه فعاليتهاي حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه‌ را در بر می گیرد. زيرسيستم دانشجويي خود شامل زير سيستم هاي خوابگاه، وام، کار دانشجويي و تشکل هاي دانشجويي است كه بخش زیادی از فعاليتهاي حوزه معاونت دانشجويي را پوشش می دهد.

دسترسی همه اساتید، دانشجویان و کارمندان ادارات آموزشی به
سامانه جامع آموزشی، پژوهشی و دانشجویی تعریف می شود.
اساتید و دانشجویان در صورت بروز هر گونه مشکل در ارتباط با سامانه جامع آموزشی، پژوهشی و دانشجویی، می توانند به اداره آموزش دانشکده یا پژوهشکده خود مراجعه فرمایند.
سامانه جامع آموزشی، پژوهشی و دانشجویی •  تنظیمات سیستم و نصب فونت‌هاي مخصوص 
 •  نحوه ورود به سیستم 
 • تغییر شناسه کاربری و گذر واژه
 چگونگي دريافت رمزعبور و شناسه‌كاربري:
 •   اعضای هیات علمی
 • کارمندان و كارشناسان دانشگاه
 • دانشجویان مقاطع مختلف تحصيلي


 • - مشاهده اطلاعات جامع آموزشی اساتبد
 • - حق التدریس و فعالیت های آموزشی اساتید
 • - چگونگي ثبت نمرات
 • - چگونگی درخواست مهلت برای ثبت نمرات
 • - راهنمای پاسخ‌گویی به اعتراضات دانشجویان
 • - راهنمای مشاهده اطلاعات جامع دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • - راهنمای ویژه اساتید راهنما
 • - راهنمای ثبت حضور و غیاب دانشجویان
 • - راهنمای تایید فعالیت پژوهشی
 • - پرسش های متداول اساتید در مورد سامانه گلستان
 • - راهنمای ثبت درخواست بررسی پرونده ارتقاء

 • - درخواست گواهی اشتغال به تحصیل
 • - نحوه درخواست تجدید نظر نمرات
 • - راهنمای اطلاعات جامع دانشجو
 • - مشاهده برنامه هفتگي
 • - راهنمای ثبت نام دانشجویان در ترم تابستان
 • - راهنمای اطلاعات جامع دانشجو
 • - ثبت نام دانشجوی مهمان
 • - راهنمای ثبت نام ترم تابستان
 • - راهنمای پذیرش غیر حضوری دانشجویان جدید الورود(کارشناسی ارشد)
 • - راهنمای پذیرش غیر حضوری دانشجویان جدید الورود(دکتری)
 • - راهنمای درخواست مرخصی تحصیلی و حذف ترم(دانشجو)
 • - راهنمای تسویه حساب دانشجو
 
 • - نحوه تائید حق‌التدریس و فعالیت های آموزشی اساتید (ويژه مدیر گروه‌هاي دانشكده)
 • - نحوه تائید حق‌التدریس و فعالیت های آموزشی اساتید (ويژه مسئولان آموزش دانشکده‌ها)
 • - نحوه تائید حق‌التدریس و فعالیت های آموزشی اساتید (ويژه معاونين آموزشی دانشکده‌ها)
 • - نحوه تائید حق‌التدریس و فعالیت های آموزشی اساتید (ويژه دفتر برنامه ریزی و امور آموزشي)
 • - سوالات متداول در رابطه با حق التدریس و فعالیتهای آموزشی اساتید
 • - راهنمای حضور و غیاب دانشجویان ویژه کارشناسان
 • - راهنمای درخواست مرخصی تحصیلی و حذف ترم ویژه اساتید و کارکنان
 • - راهنمای تسویه حساب کارشناسان