بخش اداری


 

 

 

ریاست کتابخانه مرکزی و اسناد

                                                           dr razavi.jpg

 دکتر نيلوفر رضوي

 

استاديار دانشکده معماري و شهرسازي
تلفن: ۲۹۹۰۲۳۲۳ 
 پست الکترونیک: n.s.razavi@gmail.com

 -------------------------------------------------------

 رئیس اداره کتابخانه های دانشگاه

 

                                                    dr zeinolabedini.png

 

 دکتر محسن حاجی زین العابد ینی    
استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

تلفن:۲۹۹۰۲۳۴۲

 

 

  --------------------------------------------- 

رئیس اداره موزه و اسناد دانشگاه

                                                            dr joorabchi.jpg

 

 دکتر کیوان جورابچی

 

 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی

تلفن :  ۲۹۹۰۲۳۲۷ 

 

---------------------------------------------

 معاونت

                                                             p.naghdi photo.jpg

  پرستو نقدی

 کارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن :  ۲۹۹۰۲۳۳۱
پست الکترونيک  p.naghdi@mail.sbu.ac.ir

------------------------------------------------------- 

مسئول دفتر

                                                            

 

جواد عطایی   ​

کارشناس مدیریت بازرگانی

 تلفن: ۲۹۹۰۲۳۲۳

 فکس: ۲۲۴۳۱۹۹۱

 

​​