تماس با ما 


  کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی

آدرس پستی: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن،ميدان شهيد شهرياری، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی ، میدان اصلی دانشگاه روبروی درب دندانپزشکی ، کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه

کد پستی: 1983969411

 

بخش ریاست کتابخانه مرکزی:  29902323    

نمابر : 22431991   

 تلگرام: sbulib@   

اینستاگرام: Lib.sbu

  

بخش های کتابخانه:

 بخش امانت کتاب: 29902340

 بخش پایان نامه: 29902335

 بخش بانکهای اطلاعاتی: 29902332

 بخش مرجع: 29902330

 بخش کتابخانه دیجیتال: 29903204

 بخش سفارش: 29902328

 بخش موزه و اسناد: 29902327

 بخش کتابخانه کودک و نوجوان: 29902322

 

اسامی و شماره تماس همکاران کتابخانه.

 

شماره تماس کتابخانه واحدها ( دانشکده, پژوهشکده).

 

ارتباط با مدیریت کتابخانه مرکزی: zabedini@gmail.com

ارتیاط با معاونت کتابخانه مرکزی: p.naghdi@mail.sbu.ac.ir

ارتباط با مسئول وب سایت کتابخانه مرکزی: lib_admin@sbu.ac.ir