بولتن(نشریه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد)

درباره نشریه

آوای دانش نشریه الکترونیکی کتابخانه مرکزی، مرکز نشر و اسناد دانشگاه شهید بهشتی است که فعالیت خود را پاییز ۱۳۹۱ آغاز کرد. این نشریه به صورت دو فصلنامه منتشر می شود. نشریه آوای دانش بدون درجه علمی بوده و با هدف انتشار مطالب در زمینه های موضوعی مرتبط با علم اطلاعات و دانش شناسی منتشر می گردد.

علاقمندان می توانند مقالات تاليفی و ترجمه خود را در حوزه‌های کتابداری، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، چاپ و نشر، آرشیو و اسناد، و سایر حوزه‌های مرتبط  از طریق نشانی الکترونیکیlib_circul@sbu.ac.ir  برای این نشریه ارسال نمایند