بولتن(نشریه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد)

راهنمای تهیه و ارسال مقاله 

·        عنوان بايد كوتاه، جذاب و گوياي محتواي مقاله باشد
·        اطلاعات مربوط به درجه علمي، زمينه هاي تخصصي و نيز نشاني پست الكترونيكي، و تلفن نويسنده در ابتداي مقاله ارسال شود.
·        طول چكيده ارسالي بين 100 تا150 كلمه باشد.
·        كليدواژه ها (بين 4 تا 6 عدد)
·        هر مقاله از ۱۲ صفحه A4 تايپ شده بيشتر نشود و حداقل تعداد صفحات مقاله ۶ صفحه باشد
·        برابر نام‏ها و اصطلاحات خاص يا توضيحات به ‏صورت پي‏ نوشت در انتهاي مطلب آورده مي‌شود.
·        برای مقالات ترجمه ارسال متن اصلی الزامی است.