بولتن(نشریه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد)

شماره های پیشین

بولتن 23و 24

بولتن کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد, پاییز و زمستان 97

مطالب این شماره:

 • آشنایی با نامه های اداری 

 • معرفی کتابخانه کرسی حقوق بشر

 • اخبار کتابخانه

بولتن 19 و 20

 بولتن-کتابخانه-مرکزی-و-مرکز-اسناد--پاییز-و-زمستان-96

مطالب این شماره:

· بازدید رییس ایفلا از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

· مراسم رونمایی از کتاب یادنامه دکتر خسرو بهرون و افتتاح موزه کتابخانه مرکزی دانشگاه

· برگزاری کلاس روش تحقیق در کتابخانه مرکزی  

بولتن 17 و 18

بولتن کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد-بهار و تابستان 96

 مطالب این شماره: 

 •   وضعیت استقرار مدیریت دانش در کتابخانه دانشگاه شهید بهشتی

 •   بانکهای اطلاعاتی و میزان استفاده از آنها در دانشگاه شهید بهشتی 

 •  اخبار و فعالیت های کتابخانه

بولتن 13 و 14

بولتن کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد - بهار و تابستان 95

مطالب این شماره:

 • مبانی نظری و معرفتی خواندن

 • برنامه ریزی در آرشیو

 • حق مولف در محیط دیجیتال

بولتن 11و12

مطالب این شماره:  

 

· ارائه الگوی پیشنهادی سیستم پرسش و پاسخ با استفاده از نیروی انسانی و هوش مصنوعی

· معرفی نرم افزار مندلی

· شاخص های ارزیابی سیستمهای اطلاعات: جامعیت و مانعیت

بولتن 7و8

مطالب این شماره:  

 

· ضرورت تغییر نام کتابداری و اطلاع رسانی

· اف.آر.بی.آر و نظریه هایی در مورد آن

· نقد کتاب آرشیو از یک نگاه, کتابداری از چند نگاه

بولتن 5

مطالب این شماره:  

 

· نرم افزارهای تشخیص اقتباس از آثار ادبی

· سرقت علمی- ادبی

· نمایشگاه کتاب: بزرگترین رویداد فرهنگی کشور چگونه گذشت؟

بولتن 3

مطالب این شماره:  

 

· معرفی کتاب آموزش درگاه سازمانی

· معرفی پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران 

· درباره مركز اطلاعات و مدارک علمي ايران

بولتن 1

بولتن کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد- زمستان 91

مطالب این شماره:

 • معرفی کتابخانه دانشکده ادبیات

 • کتابخانه دیجیتال: چرایی و چگونگی

 • کدام یک از نرم افزارهای کتابخوان الکترونیکی مناسب تر است؟

بولتن 21 و 22

بولتن کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد- بهار و تابستان 97

مطالب این شماره:

  

· آرشیوهای ملی جهان و شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه

·کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد میزبان المپیاد جهانی زیست شناسی

· معرفی بخش موزه و مرکز اسناد دانشگاهشهید بهشتی

بولتن 15 و 16

بولتن کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد-پاییز و زمستان 95

مطالب این شماره:

 • نقش و تاثیر کتابداران در جذب و توسعه مخاطب

 • سازماندهی فضای کتابخانه

 • معرفی کتابخانه کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی

بولتن 9و10

  بولتن کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد- بهار و تابستان94  

مطالب این شماره:  

 

· آرشیو چیست؟

· فراهم آوری و ارزشیابی اسناد: با تاکید بر ارزشیابی کلان

· تسهیل خدمات مرجع مجازی

 

بولتن 6

مطالب این شماره:  

 

  

· سنجش اخلاق حرفه ای در بین کتابداران دانشگاه شهید بهشتی

 

· اخلاق حرفه ای در حریم خصوصی

 

· سند را به نام کی بزنیم؟ سرقفلی یا وجدان و اخلاق کار

بولتن 4

مطالب این شماره:  

 

· معرفی کتابخانه دانشکده حقوق

· معرفی پورتال

· معرفی کتاب لشکر خوبان

بولتن 2

بولتن کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد- تابستان 92

مطالب این شماره:

 • معرفی کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و کتابخانه دانشکده مدیریت و حسابداری

 • طراحی کتابخانه

 • توصیف ساختمان و تجهیزات کتابخانه اسکندریه از نگاه ریاست کتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب قم

بولتن 0

بولتن کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد- پاییز 91

مطالب این شماره:

 • آشنایی با بخشهای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

 • گفتگوی خبری: وضعیت دسترسی دانشگاههای کشور به اطلاعات علمی

 • معرفی نرم افزارهای کتابخوان الکترونیکی