صفحه اصلی
تعویق زمان برگزاری وبینار اشنایی با بخش سفارشات
  • 215 مشاهدات

به اطلاع کاربران محترم کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی میرساند به علت برگزاری همایش از سوی مسولین وبینار بهشتی،وبینار آشنایی با بخش سفارشات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد از تاریخ ۲۷بهمن ماه ۱۳۹۹ به زمان دیگر موکول شد.

زمان مجدد جهت برگزاری به اطلاع کاربران محترم خواهد رسید.