کتابخانه مرکزی:

 

  • تهیه و جمع آوری و در دسترس قراردادن کتب و نشریات علمی و ادبی به منظور استفاده دانشجویان و اعضای هیات علمی و محققین
  • اعمال روش علمی کتابداری و اطلاع رسانی علمی با استفاده از روش های نوین در سطح کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تخصصی دانشکده ها و پژوهشکده ها
  • انجام خدمات فنی کتابداری و تسهیل امور مربوط به دسترسی مراجعین به کتب و نشریات
  • انجام پشتیبانی های تخصصی و نیروی انسانی از کتابخانه های دانشگاه

 

برنامه راهبردی کتابخانه مرکزی دانشگاه

رئیس اداره کتابخانه های دانشگاه
 
دکتر محسن حاجی زین العابدینی     dr zeinolabedini.png
استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 
تلفن: 29902342

 رایانامه: zabedini@gmail.com
 وبگاه: www.zabedini.ir
​​​​​​​​