تماس با ما

دکتر احمدرضا ذوالفقاری
معاون پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع
​​​​​​​شماره تماس: 29902225
Responsive Image
دکتر اسماعیل جعفری
سرپرست مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
شماره تماس: 29902180
AKHAVAN (1).jpg
دکتر فاطه اخوان هزاره
​​​​​​​مدیر  امور مالی
​​​​​​​شماره تماس: 29902162
tabarsa.jpg
دکتر غلامعلی طبرسا
مدیریت برنامه، بودجه، بهره‌وری سازمانی و نظارت
شماره تماس : 29902196       
​​​​​​

 
bayat.jpg
مهندس داود بیات
مدیریت امور فنی و عمرانی
​​​​​​​شماره تماس:29902020
Responsive Image

​​​​​​​مدیریت امور قراردادها و کمیسیون معاملات
​​​​​​​شماره تماس: