معرفی معاونت

معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع در یک نگاه

معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت و منابع با بهره‌مندی از سرمایه‌های انسانی دانشگاه، به‌عنوان رکن اساسی و سرمایه اصلی دانشگاه و سایر سرمایه‌های مالی و معنوی، به‌عنوان معاونت تصمیم‌ساز، تأثیرگذار و پرتحرک، شناخته می‌شود این معاونت با همکاری، مشارکت و هماهنگی با سایر معاونت‌های دیگر نقش مهمی در ارتقاء و پیشبرد اهداف عالیه دانشگاه دارد و کوشیده است با بی‌شک دستیابی به اهداف تعیین شده، در سند راهبردی دانشگاه، بدون افزایش بهره‌وری و تحول اداری در کلیه زمینه‌های فعالیت دانشگاه میسر نخواهد بود. از این‌رو معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع تغییر رویکردها و الزامات قانونی، نسبت به بازنگری و تغییرات ساختاری و پرسنلی در کلیه سطوح مدیریتی خود اقدام نموده و با بهره‌گیری از دانش و توان تخصصی مدیران و کارکنان این حوزه، با اولویت برنامه‌ریزی و ارتقاء خدمات، گام‌های مؤثری بردارد.


معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع دانشگاه شهید بهشتی با توجه به شرح وظایف و مأموریت‌های تعریف شده و اهداف سازمانی مصوب، از منظر تشکیلات، حجم مسئولیت، فعالیت‌ها و خدمات، یکی از گسترده‌ترین معاونت‌های دانشگاه است. این معاونت از جنبه‌های مختلف یاری‌رسان مجموعه دانشگاه در دستیابی به اهداف و برنامه‌ها و پشتیبان سایر معاونت‌ها، دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، پردیس‌ها و دیگر بخش‌ها در حوزه‌های مالی، اداری و منابع انسانی است.
​​​​​​​
بر این اساس مهم‌ترین رسالت‌های معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع دانشگاه در چند حوزه زیر از یکدیگر قابل تفکیک است:

  • تأمین و تدارک منابع مالی، اعتباری جاری، عمرانی، تجهیزاتی و نیروی انسانی
  • توسعه، عمران و ساخت فضاهای کالبدی، بناها، محوطه و فضای سبز
  • تنظیم بودجه، ضوابط و دستورالعمل‌های مالی، اداری، بودجه و تشکیلات در امور جاری و سالیانه
  • انجام امور پشتیبانی، هماهنگی، امور عمومی، خدمات‌رسانی به تمامی بخش‌های دانشگاه
  • نظارت بر حسن انجام امور و اجرایی قوانین، ضوابط و مقررات در راستای استفاده بهینه از منابع انسانی و مالی، مصرف درست و دقیق بودجه و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و سرمایه
  • سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه‌های مالی، اداری، بودجه و تشکیلات، پشتیبانی و منابع انسانی

بر اساس مهم‌ترین رسالت‌های تعریف شده برای معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع می‌توان گفت، در این معاونت تلاش می‌شود تا با بهره‌گیری بهینه از منابع و سرمایه انسانی نقش اساسی در پیشبرد اهداف و برنامه‌های عالیه دانشگاه داشته باشد و به‌عنوان معاونتی تأثیرگذار و پرتحرک با مشارکت، همراهی و همکاری سایر معاونت‌ها و بخش‌های دانشگاه، نقش کلیدی در نیل به توسعه یکپارچه، جامع و پایدار دانشگاه ایفا نماید، از این‌رو افزایش بهره‌وری و تحول اداری، ساختاری در کلیه سطوح مدیریتی با استفاده از دانش و توان تخصصی مدیران و کارکنان با اولویت بهبود عملکرد پشتیبانی بهتر و اتخاذ خدمات، توسعه و توانمندسازی منابع انسانی از اهداف مستمر این معاونت به‌حساب می‌آید.


با عنایت به جایگاه خاص و مهم این معاونت در برنامه‌ریزی و مدیریت و توسعه منابع انسانی و مالی حوزه‌های مدیریتی زیرمجموعه این معاونت، مرجع رسیدگی به امور اداری، مالی، بودجه و تشکیلات، امور فنی و طرح‌های عمرانی و خدمات پشتیبانی دانشگاه است که نقش کانونی در ساماندهی امکانات مالی، نیروی انسانی، تجهیزات و امور عمرانی دانشگاه را بر عهده دارند که نقش و تأثیر عملکرد آن‌ها در جزئی‌ترین فعالیت‌های دانشگاه تبلور می‌یابد، بنابراین هرگونه نارسایی و نقص در اقدام آن‌ها در کمیت و کیفیت عملکرد سایر بخش‌های دانشگاه تأثیر بسزایی دارد.