اداره امور اجرائی و هماهنگی

 کارکنان اداره امور اجرایی و هماهنگی

نام و نام خانوادگی​ 
سمت 
تلفن
خانم عرب​​ 
 سرپرست اداره امور اجرایی و هماهنگی ​​ 
29902287
 
 
 

وظایف اداره امور اجرایی و هماهنگی

-
آماده‌سازی جلسه‌های هیئت رئیسه، تنظیم دستور جلسه‌ها و پیگیری ویراستاری مصوبه‌ها و ابلاغ آنها؛ 
-
 آماده‌سازی نشست‌های شورای دانشگاه، تنظیم دستور جلسه‌ها و پیگیری ویراستاری مصوبه‌ها و ابلاغ آنها؛ 
-
پیگیری‌های مرتبط اجرای مصوبه‎‌های هیئت رئیسه و شورای دانشگاه؛ 
-
تفکیک مصوبه‌های هیئت رئیسه بر اساس نام واحدها به‌منظور دسترسی سریع به مصوبه‌های مربوط و گزارش سالانه آنها به تفکیک واحدها؛ 
-
سازماندهی آئین‌نامه‌ها و ایجاد آرشیو فیزیکی تفاهم‌نامه‌ها، قراردادها، موافقت‌نامه‌ها؛ 
-
ایجاد آرشیو فیزیکی و مستندسازی تمامی فعالیت‌ها، آیین‌نامه‌ها و فرایندهای اداری حوزۀ ریاست دانشگاه؛ 
-
 همکاری و تعامل مؤثر و سازنده با سایر اداره‌های حوزۀ ریاست به‌خصوص ادارۀ روابط عمومی و اطلاع‌رسانی .