صفحه اصلی
انتصاب سرپرست اداره جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی دانشگاه
  • 212 مشاهدات

دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ  23 اسفند 1399، دکتر مسعود حجاریان، دانشیار دانشکده علوم ریاضی را به سمت سرپرست اداره جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی دانشگاه منصوب کرد.

 

در بخشی از این حکم آمده است:

شایسته است با تلاش مستمر و با همکاری سایر همکاران، در چارچوب سیاست ها و برنامه‌های دانشگاه کوشا باشید و به ایفای وظایف محوله زیر اهتمام ورزید.

افزودن نظرات