صفحه اصلی
انتصاب سرپرست گروه میکروبیولوژی و زیست فناوری میکروبی
  • 440 مشاهدات

دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ  28 فروردین 1400، دکتر داریوش مینایی طهرانی، دانشیار دانشکده علوم و فناوری زیستی را به سمت سرپرست گروه میکروبیولوژی و زیست فناوری میکروبی دانشکده مذکور منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:

شایسته است با تلاش مستمر و با همکاری و هماهنگی با سایر همکاران، در پیشبرد اهداف گروه و ارتقای آموزشی و پژوهشی دانشکده در چارچوب سیاست ها و برنامه های دانشگاه کوشا باشید و به ایفای وظایف گروه های آموزشی، اهتمام ورزید.

  •  
افزودن نظرات