صفحه اصلی
انتصاب عضو وابسته دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی
  • 295 مشاهدات

دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ  28 فروردین 1400، دکتر حکمت اله ملاصالحی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران را به عنوان عضو وابسته دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:

انتظار می رود در پیشبرد اهداف و مأموریت‌های محوله بر اساس مفاد آیین‌نامه اعضای وابسته دانشگاه شهید بهشتی موفق و مؤید باشید.

افزودن نظرات