صفحه اصلی
مشاور معاون آموزشی منصوب شد
  • 313 مشاهدات

دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ  28 فروردین 1400، دکتر محمد قهرمانی، دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی را به سمت مشاور معاون آموزشی دانشگاه منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:

انتظار می‌رود با تلاش مستمر و هماهنگی و همک/اری با معاون محترم آموزشی و با برنامه‌ریزی و حرکت در چارچوب سیاست¬ها و برنامه‌های مصوب، زمینۀ اعتلای دانشگاه را فراهم سازید.

افزودن نظرات