معرفی گروه بیولوژی و اعضای هیات علمی

معرفی گروه بیولوژی

 

تنوع اقليمي و غناي گونه‌اي فلور ايران افقي عظيم پيش روي پژوهشگران گياهان داروئي گشوده است. توسعه و معرفي هرچه بيشتر دانش گياه‌شناختي گياهان داروئي سبب ارتقاء سطح علمي و سلامت جامعه، بهبود وضعيت اقتصادي و نزديک شدن به مرز خودکفائي با تامين مواد اوليه داروئي بر پايه ترکيبات طبيعي مي‌گردد.

. میکروارگانیسم‌های گوناگون (باکتری، قارچ و جلبک‌های تک سلولی) نیز تز مهم‌ترین منابع دسترسی به متابولیت‌های ثانویه با کاربرد دارویی هستند و اقلیم ایران از نطر تنوع میکروارگانیسم‌ها نیز در جهان شاخص است. از سوی دیگر سنجش‌های زیستی گوناگون (بررسی اثرات ضد میکروبی، اثرات ضد سرطانی، اثرات ایمونولوژیک، و ...) بخشی جدایی ناپذیر و مهم در شروع فرایند کشف داروهای جدید و هم‌چنین کنترل کیفی و ارزیابی محصولات دارویی گوناگون است. با توجه به این موارد، برنامه‌هاي پژوهشی گروه بيولوژي پژوهشکده در جهت نيل به اين اهداف به شرح زير است:

·       جمع‌آوري و شناسائي گياهان داروئي و معطر از نواحي مختلف ايران

 

·        توسعه و گسترش هرباريوم تخصصي گياهان داروئي

 

·        بررسي و مطالعه اتنوبوتانيکي گياهان داروئي ايران

 

·        بررسي و مطالعه اثرات زیستی اسانس، عصاره و ترکیبات خالص گياهان دارويي در شرايط in vivo & in vitro

 

·        بررسي و مطالعه مکانيسم اثرات زیستی گياهان در راستاي مصرف آگاهانه آن

 

·

    

شناسائي مراکز اندميسم گونه‌هاي گياهان داروئي به منظور برنامه‌ريزي بلند مدت در بهره‌وري سالم و حفاظت از گونه‌هاي داروئي در معرض خطر

 

·        تهیه بانک میکروارگانیسم‌های مفید صنعتی هم‌چون میکسوباکترها و استرپتومیست‌های بومی ایران

 

 

· تولید پروتئین‌های نوترکیب دارویی و تشخیصی

 

 

·        برگزاري کارگاه هاي آموزشي در زمينه مطالعه اتنوفارماکولوژي گياهان داروئي ايران

 

 

·        تاليف، ترجمه و تدوين کتب و ارائه مقالات علمي و کاربردي مرتبط با گياهان داروئي

 

 

·        همکاري با ساير دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و شرکت‌هاي داروئي داخلي و خارجي جهت انجام طرح‌هاي مشترک

 

 

·        تقويت و آموزش مباني علمي و کاربردي دانش گياه‌شناسي گياهان داروئي و مشاورت و راهنمائي در پروژه‌هاي دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري فيتوشيمي

 

 

·

  

پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد رشته زيست شناسي گياهان داروئي در برنامه هاي بلند مدت گروه

 

اعضای هیات علمی:

 

 

* دکتر آتوسا علی احمدی

 

*  دکتر علی سنبلی  

* دکتر محمدرضا کنعانی

* کارشناس ازمایشگاه : فرزانه زندی - کارشناس ارشد بیوتکنولوژی