معرفی گروه کشاورزی و اعضای هیات علمی

گروه کشاورزی

 

 امروزه اهمیت استفاده از گیاهان دارویی و شناساندن نقش حیاتی آنها در پیشبرد اهداف ملی، منطقه‌ای و جهانی برای تحقق سلامت جامعه انسانی، خودکفایی دارویی، ایجاد اشتغال، توسعه اقتصادی، امنیت غذایی و حفظ ذخایر ژنتیکی برای حضور فعال در بازارهای جهانی بر کسی پوشیده نیست. حجم تجارت جهانی گیاهان دارویی و فرآورده های آن به 100 میلیارد دلار در سال رسیده است. وجود ذخایر غنی و ملی گیاهان دارویی از یکسو و توجه به توسعه کاشت، تولید و صنعت فرآوری این گیاهان به عنوان یکی از حوزه‌های مورد اشاره در سند چشم انداز بیست ساله کشور، لزوم تربیت و به کارگیری نیروی انسانی متخصص در زمینه تولید گیاهان دارویی بر اساس استانداردهای جهانی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

 

گروه کشاورزي پژوهشکده گياهان و مواد اوليه دارويي از سال 1380 فعاليت خود را در دانشگاه شهيد بهشتي آغاز نموده است. اين گروه با دارا بودن متخصصين علوم کشاورزي در زمينه هاي اکولوژي، بيوتکنولوژي، فيزيولوژي و اصلاح گياهان دارويي و با استفاده از امکانات آزمايشگاهي، مزرعه تحقيقاتي، کلکسيون زنده گياهان دارويي و بانک بذر آنها و همکاري با ساير مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي در زمينه هاي ذيل به امر پژوهش مشغول است: بررسي جنبه هاي فيزيولوژيکي توليد متابوليت‌هاي دارويي و سازگاري به شرايط محيطي تنش‌زا

 

* حفاظت و بهره ‌رداري پايدار از گونه‌هاي دارويي و معطر ايران

 

* توليد ارگانيک گياهان دارويي

 

 

*مطالعه ذخاير توارثي گونه‌هاي با ارزش و نادر دارويي به منظور برنامه‌ريزي در حفظ ژرم‌پلاسم و ايجاد ارقام مرغوب

 

* اصلاح گياهان دارويي بومي ايران با استفاده از تکنيک‌هاي کلاسيک و روش‌هاي نوين بيوتکنولوژي

 

* مطالعه روش‌هاي کشت بافت و ريزازديادي گياهان دارويي و بهينه‌سازي شرايط توليد مواد دارويي آنها در محيط هاي درون شيشه اي

 

* انتقال ژن و مطالعه مسیرهای بیوسنتز متابولیت‌های ثانویه و مهندسی متابولیک

 

مطالعه گیاهان و میکروارگانیسم‌های مفید در کنترل زیستی آفات و بیماری‌های محصولات کشاورزی

  

 

 

* اعضای هیات علمی:

* دکتر محمدحسین میرجلیلی

* دکتر محسن فرزانه

 

 

 

* دکتر فرزاد نجفی 

 

* دکتر جواد هادیان

 

* کارشناس آزمایشگاه : حمید احدی - کارشناس ارشد گیاهان دارویی

* محمد فتحی - از زحمتکشان کلکسیون گیاهان دارویی