دانشجویان دکتری

اپتیک و لیزر
ردیف نام و نام خانوادگی استاد راهنما ایمیل شماره اتاق  
1 حسن سرابي

دکتر لطيفي

hassan.sarabi@gmail.com پژوهشکده لیزر  
2 محمد قندي منفرد

دکتر لطيفي

moh.ghand@yahoo.com پژوهشکده لیزر  
3 محمدامين خانپور

دکتر كريم زاده سورشجاني

maminkhanpour@yahoo.com 108  
4 مهسا علي جباري

دکتر كريم زاده سورشجاني

m_alijabbari@sbu.ac.ir 110  
5 سالارخشمن

دکتر قربانعليلو

salar_kheshman@yahoo.com 105  
6 مرضیه امانی

دکتر دشتدار

marziyeamani74@gmail.com 110  
7 مهدي برخوردارعلي ابادي

دکتر كريم زاده سورشجاني

mahdi981544@gmail.com 112  
8 حسن محمودي

دکتر دشتدار

hoboot2x@gmail.com 112  
9 عطيه اسدي حصار

دکتر كريم زاده سورشجاني

a.asadi.astronomer@gmail.com    
10 قائم محمودي ناصراباد

دکتر كريم زاده سورشجاني

ghaemmahmoudi1@outlook.com  
11 مينا نوري

دکتر كريم زاده سورشجاني

minaz730@yahoo.com    
ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها
ردیف نام و نام خانوادگی استاد راهنما ایمیل شماره اتاق
1 صفورا صادقي برزانی دکتر عبدالسلام safura.sadeghi@yahoo.com  
2 ليلا كلهر دکتر عبدالسلام l.kalhor@yahoo.com 109
3 بهمن امراهی اينی عليا دکتر علی اكبری amrahibahman@gmail.com 104
4 زينا حق گويان دکتر قاسم خانی zinahaghgooyan@ymail.com 110
5 سيده مهسا لزگی دکتر علی اكبری mahsalezgee@yahoo.com 110
6 روح الله شيراوندمنجانی دکتر علی اكبری rohollah.shiravand@gmail.com  
7 جيران عرفاني هارمی دکتر علی اكبری djeyso.er@gmail.com 103
8 پوپك اسلامبولچی مقدم دکتر سادات گوشه poupak_75@yahoo.com 107
9

محمدمهدي دريائی گوكی

دکتر علی اكبری m_daryaeigoki@sbu.ac.ir 104
10

سيداميررضا اجاقی

دکتر خسروی amirreza.sbu.physics@gmail.com  
11

وحيد اسرافيليان

دکتر خسروي vahidesrafilian@gmail.com  
فیزیک آماری و سامانه‌های پیچیده
ردیف نام و نام خانوادگی استاد راهنما ایمیل شماره اتاق تصویر
1

مجيدرضا البويه

دکتر محسني ارمكي و دکتر جعفري 

mralbooyeh@gmail.com 105  
2

محمدحسين حكيمي سيبني

دکتر جعفري 

mhoseinhs@gmail.com 104  
3

محمدرضا زاهديان تجنكي

دکتر حسيني اسفيدواجاني

zahedianmohammadreza71@gmail.com 105  
4

كامجو بيات

دکتر جعفري و دکتر حسيني اسفيدواجاني

kb@pbscontrol.com 106  
5

محمد خالدي پور

دکتر موحد

mhm.khaledi@gmail.com 106
6

سپيده عرب محمدي

دکتر حسيني اسفيدواجاني و دکتر جعفري 

sepidehmohammadi25@yahoo.com 109  
7

فريده متقيان

دکتر حسيني اسفيدواجاني و دکتر جعفري 

motaghian.farideh@gmail.com 109  
8

مريم معصومي

دکتر حسيني اسفيدواجاني و دکتر جعفري  ms.masoumii@gmail.com 109  
9

مهدي يوسف زاده

دکتر موحد yousefzadeh.meh@gmail.com 106  
10

اميد چوپانيان

دکتر محسني ارمكي omid.choupanian@gmail.com    
گرانش و کیهان‌شناسی
ردیف نام و نام خانوادگی استاد راهنما ایمیل شماره اتاق  
1 زهرا احقري دکتر فرهودي z.ahghariu90@gmail.com 107  
2 محمدحسين جلالي كنفي دکتر موحد mohammadjalali313@gmail.com 108  
3 محمدرضا خسروي پور دکتر فرهودي mkhosravipour@gmail.com 108  
4 مريم شيراوند دکتر فرهودي mshiravand195@gmail.com 107  
5 سميه نیستاني دکتر فرهودي sneyestani@yahoo.com 107  
6 صنم اذرنياانگوت دکتر فارغ بال sanam.azarniya@gmail.com 110  
7 اميرسالار نيك انديش دکتر رياضي salarnikandish@gmail.com 108  
8 محمودرضا اميني دکتر شجاعي mahmoodreza.amini@gmail.com 104 ​​​​​​​
9 محمدحسين جمشيدي دکتر خسروي jamshidi3d@gmail.com 106  
10 محمد الاخرس دکتر موحد و دکتر فرهنگ mohammadalakhras1989@gmail.com   ​​​​​​​
11 ابوالفضل حسني ماجولان دکتر خسروي abolfazl.hassani2016@gmail.com    
12 سيده سارا حسيني دکتر خسروي sarahhoseini@yahoo.com    
فیزیک ماده چگال
ردیف نام و نام خانوادگی استاد راهنما ایمیل شماره اتاق  
1 محبوبه شعباني اربوسرا دکتر صادقي mahboobe.shabani@gmail.com 109  
2 فاطمه نيكوسير دکتر صادقي fm87nikoo@gmail.com 109  
3 الهام چگني دکتر قربانعليلو e.chegeni93@gmail.com 107  
4 عبدالرحمن اريانپور  دکتر شهبازيان  aryanpour40@gmail.com 106
5 محمدرضا ابراهيمي دکتر وظیفه شناس  mre_ebrahimi@outlook.com    
6 علي  اهنگري رستمي دکتر صادقي، دکتر پورانوري abtinphs@gmail.com 104  
7 وحيد  باروق مياندواب  دکتر محسني ارمكي v.barough@gmail.com 105  
8 مهسا باقري كلهر  دکتر جعفری  bmahsa@ymail.com 103  
9 سعيد جنتي  دکتر طهرانچي saeid68j@gmail.com    
10 مريم خواجويي نژاد دکتر طهرانچي mkhajoie25@gmail.com    
11 سیدسجاد دبیری دکتر صادقي، دکتر چراغچی sajaddabiri@gmail.com 111  
12 محمد زارع دکتر محسني ارمكي و دکتر صادقي mohammad0zare@gmail.com 108  
13 بهنام عزيزي باشخلج دکتر صادقي azizi.behnam0@gmail.com Text  
14 بهروز عسكري كچوسنگي دکتر جعفری  b.askari.sbu@gmail.com Text  
فیزیک پلاسما
ردیف نام و نام خانوادگی استاد راهنما ایمیل شماره اتاق
1 رسول زماني دکتر شکری r.zamani72@gmail.com  
2 مطهره عارف نيا دکتر قربانعلیلو arefnia_phy@yahoo.com 109
3 احمد احدي دکتر قربانعلیلو tiruce.triton@yahoo.com 105
4 رقيه اسدي اقبلاغي دکتر قربانعلیلو roghayeasadi25@yahoo.com 107
5 حسين مرادي دکتر قربانعلیلو moradi.physics90@gmail.com 112
6 زهرا طهماسب پوركريمي دکتر كريم زاده سورشجاني z.tahmasbpoor@gmail.com  
7 زهرا گلاب گیرنیک دکتر شکری zglbi93@gmail.com