صفحه اصلی
تبریک رئیس دانشگاه به دکتر عسکری
  • 1167 مشاهدات

دکتر نصیری قیداری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، با ارسال پیامی ارتقاء مرتبه علمی دکتر حسین عسکری، عضو هیات علمی دانشکده علوم و فناوری های زیستی را از استادیاری به دانشیاری تبریک گفت. متن پیام به شرح زیر است:

 

 

افزودن نظرات