صفحه اصلی
​پیام تبریک رئیس دانشگاه به دکتر منصوربخت
  • 668 مشاهدات

دکتر نصیری قیداری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، با ارسال پیامی ارتقا مرتبه علمی دکتر قباد منصور بخت را از استادیاری به دانشیاری تبریک گفت. متن پیام به شرح زیر است:

 

proffice-1399-09-28-055.jpg