امروزه با پیشرفت چشمگیر دانش های تجربی و باورمندی انسان معاصر به تاثیرات تکنولوژی برخاسته از علم در تامین رفاه زندگی در اکثر جوامع، دین از صحنه اجتماع به حاشیه زندگی فردی رانده شده است. در حالیکه بنابر باوری که موجب تشکیل جمهوری اسلامی در ایران شد، قرآن کتابی است که به علم الهی نازل شده و برای تمام نیازهای فردی و اجتماعی انسان برنامه دارد. از این رو برای به کارگیری قرآن در رفع نیازهای انسان با دو مسأله روبرو هستیم که لازم است به روش علمی آن را حل کنیم: 

اول، اثبات حقانیت والهی بودن این کتاب با زبان علم؛ 

دوم، استخراج پاسخ مسائل انسان معاصر از قرآن؛ 

همچنین از آنجا که همگام با پیشرفتهای علمی، راه های اثبات حقانیت قرآن، توسعه یافته و بعد علمی این کتاب مورد توجه قرار گرفته، بررسی اصولی آیات علمی قرآن و نقد ادعاهای غیر اصولی برای دفاع از جایگاه الهی این کتاب و تبلیغ آن میان حقیقت جویان ضروری به نظر می رسد.

لذا پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی، اقدام به تاسیس رشته علوم قرآن، گرایش اعجاز قرآن در مقطع کارشناسی ارشد نموده و از سال 1396 تا کنون در این رشته پذیرش دانشجو داشته است. دانش آموختگان رشته علوم قرآن با گرایش اعجاز قرآن مهارت های لازم برای تحقیق و پژوهش در دو مساله فوق به روش اصولی را کسب خواهند کرد.دانشجویان این رشته از شرکت کنندگان آزمون سراسری دوره کارشناسی ارشد در مجموعه الهیات، علوم قرآن و حدیث انتخاب می‌شوند.

دروس رشته علوم قرآن

(گرایش اعجاز قرآن)

تعداد واحد

1

مبانی و قواعد تفسیر

2

2

علوم قرآن( تاریخ قرآن)

2

3

سیر تطور وجوه اعجاز

2

4

روش ها و گرایش های تفسیری

2

5

قرآن و مستشرقان

2

6

زبانشناسی قرآن

2

7

قرآن و علوم بشری

2

8

اعجاز علمی 1 (علوم طبیعی)

2

9

اعجاز علمی 2 (علوم انسانی)

2

10

روش تحقیق

2

11

اعجاز ادبی

2

12

زبان تخصصی

2

13

تفسیر روایی

2

14

پایان نامه

6


اساتید رشته علوم قرآن گرایش اعجاز قرآن

1

دکتر علیرضا طالب پور

دانشيار دانشکده مهندسي و علوم كامپيوتر

دکترای پردازش تصویر، دانشگاه Surrey انگلستان

درس خارج فقه و اصول، حوزه علمیه قم درس آیات عظام وحید خراسانی، تبریزی، مکارم شیرازی 

2

دکتر مجید معارف

استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران

دکترای الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس

3

دکتر فرزانه روحانی مشهدی

استادیار پژوهشکده اعجاز قرآن

دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران

4

دکتر قاسم درزی

استادیار پژوهشکده اعجاز قرآن

دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران

5

دکتر فرزانه تاج آبادی

استادیار پژوهشکده اعجاز قرآن

دکترای زبانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس