صفحه اصلی
انتشار چکیده اجرایی سمینار تخصصی؛ «روندهای تسلیحاتی و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا»
  • 854 مشاهدات

چکیده اجرایی سمینار تخصصی؛ «روندهای تسلیحاتی و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا» در فایل ضمیمه به این خبر در دسترس قرار دارد. این سمینار آبان 1396 به همت پژوهشکده مطالعات منطقه‌ای دانشگاه شهید بهشتی با همکاری دبیرخانه دائمی کنفرانس امنیتی تهران در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، سالن شهید بهشتی برگزار شد.

 دریافت فایل چکیده اجرایی:

Armament Trends.pdfArmament Trends.pdf

افزودن نظرات