صفحه اصلی
بازدید اساتید دانشگاه اروپایی سن پترزبورگ از پژوهشکده مطالعات منطقه ای
  • 2478 مشاهدات

چهارشنبه 16 اسفند 1396 آقایان دکتر نیکلای کوژانوف و دکتر گِئورگ آوِتیکیان، اساتید دانشگاه اروپایی سن پترزبورگ ضمن بازدید از پژوهشکده مطالعات منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی، تعاملات و همکاری علمی و دانشگاهی میان دو طرف و نیز مسائل دوجانبه میان ایران و روسیه را مورد بررسی قرار دادند. در این جلسه طرفین با تأکید بر ضرورت توسعه تعاملات علمی و دانشگاهی میان دو کشور در کنار توسعه همکاری های سیاسی و اقتصادی، این تعاملات را زمینه ساز تعمیق و پایداری روابط دانستند. همچنین دو طرف بر تمایل خود برای امضاء یادداشت تفاهم میان دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه اروپایی سن پترزبورگ با هدف توسعه و پیشبرد روابط علمی و آموزشی تأکید کردند. 

افزودن نظرات