صفحه اصلی
برگزاری سمینار بین‌المللی «روندهای تسلیحاتی و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا»
  • 354 مشاهدات
سمینار بین‌المللی مشترک پژوهشکده مطالعات منطقه‌ای دانشگاه شهید بهشتی و دبیرخانه دائمی کنفرانس امنیتی تهران زیر عنوان «روندهای تسلیحاتی و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا» چهارشنبه 24 آبان 1396 با حضور استادان دانشگاه، پژوهشگران و دانشگاهیان با هدف هم‌اندیشی، بررسی و تحلیل این موضوع در سالن شهید بهشتیِ دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد.
 
این سمینار با سخنرانی افتتاحیه آقای دکتر صدوق، رئیس دانشگاه و آقای دکتر عراقچی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه آغاز و در ادامه سخنرانان طی سه پنل تخصصی صبح و بعدالظهر (1) روندهای تسلیحاتی و امنیت در غرب آسیا، 2) امنیت منطقه‌ای در پرتو رقابت‌های تسلیحاتی و 3) فرهنگ استراتژیک و سیاست‌های تسلیحاتی در غرب آسیا) به ارائه دیدگاه‌های خود درباره ابعاد دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی روندهای تسلیحاتی و امنیتی در غرب آسیا پرداختند.
 
دکتر رضا خلیلی، استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران، دکتر اصغر کیوان حسینی، دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر داود غرایاق زندی، استادیار پژوهشکده مطالعات منطقه‌ای دانشگاه شهید بهشتی، دکتر گِریگوری سایمونز، دانشیار مطالعات منطقه‌ای در دانشگاه اوپسالا سوئد، بهزاد احمدی، دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی، دکتر نیکلا پدِ، پژوهشگر روابط بین الملل از ایتالیا، دکتر روح‌الله طالبی آرانی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی، یاسر قائمی، دانش آموخته روابط بین الملل دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، سجاد آزاده، پژوهشگر و کارشناس ارشد روابط بین‌الملل، رضا محمدعلی رجب، کارشناس ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه یزد، دکتر حیدرعلی مسعودی، استادیار پژوهشکده مطالعات منطقه‌ای دانشگاه شهید بهشتی، عباس ذوالفقاری، دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی، دکتر مهدی محمدنیا، استادیار علوم سیاسی، دانشگاه آیت ا... بروجردی و مجتبی روستایی، کارشناس ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه یزد از سخنرانان این سمینار بودند.

افزودن نظرات