صفحه اصلی
دیدار کارشناسان موسسه فردریش ابرت آلمان از پژوهشکده مطالعات منطقه ای
  • 388 مشاهدات

دوشنبه 10 اردیبهشت دو نفر از کارشناسان موسسه پژوهشی فردریش ابرت آلمان دکتر رالف هلکس، رییس دپارتمان خاورمیانه و شمال آفریقا و دکتر دیوید رامین جلیل وند عضو گروه مطالعات ایران در این دپارتمان از پژوهشکده مطالعات منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی دیدار و نشستی را با اعضاء پژوهشکده برگزار کردند. موسسه فردریش ابرت وابسته به حزب سوسیال دموکرات آلمان است و مطالعاتی را در زمینه های مختلف سیاسی و بین المللی از جمله مسائل خاورمیانه در دستور دارد. در این نشست مسائل مختلف از جمله روابط ایران با آلمان و اتحادیه اروپا، روندها و سیاست های این اتحادیه و رویکرد آن به موضوعات مختلف از جمله توافق هسته ای ایران مورد بحث قرار گرفت و تلاش شد تا نقطه نظرات ایران و نگاه ایرانی به این مسائل منتقل شود. افزون بر این، راه کارهای تقویت روابط پژوهشی میان موسسه ابرت و پژوهشکده مطالعات منطقه ای دانشگاه بهشتی نیز مورد بحث و استقبال طرفین قرار گرفت. ​

افزودن نظرات