آزمایشگاه مرکزی دانشگاه با پیشرفته ترین تجهیزات تصویربرداری سطح و آنالیز و همچنین تولید ساختارها در خدمت جامعه بزرگ دانشگاه شهید بهشتی و محققین کشور عزیزمان ایران 
Responsive Image
این آزمایشگاه با اتصال به شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا) و همچنین آزمایشگاه ای شبکه ای labsnet، حداکثر سرویس دهی به پژوهشگران را فراهم آورده است.