فعاليت‎هاي معاونت پژوهشي و فناوري


​​​​​​​اهم فعالیت‌های معاونت پژوهشی و فناوری به شرح زیر می‌باشد:
 • انجام بررسي‎هاي لازم و تصميم‎گيري درخصوص فعاليت‎هاي پژوهشي؛ 
 • ارزشيابي فعاليت‎هاي پژوهشي دانشکده‎ها و پژوهشکده‎ها و ارزيابي سالانه عملکرد پژوهشي دانشگاه؛ 
 • تهيه و تنظيم برنامه‎هاي پژوهشي دانشگاه و ارائه اهداف و تعيين اولويت‎هاي پژوهشي؛ 
 • همکاري با معاونت‎هاي آموزشي و تحصيلات تکميلي و دانشجويي در رابطه با ايجاد و استقرار روابط علمي با دانشگاه‎ها و مراکز پژوهشي داخل و خارج؛ 
 • پيش‎بيني بودجه و احتياجات سالانه و ارسال گزارش به مراجع ذيربط؛ 
 • برنامه‎ريزي براي استفاده اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دوره دکترا دانشگاه از فرصت‎هاي مطالعاتي کوتاه مدت و بلندمدت در داخل و خارج مطابق با ضوابط موجود؛ 
 • حمايت از اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دوره دکترا دانشگاه درخصوص ارائه مقالات در کنگره‎ها و سمينارهاي بين‎المللي؛ 
 • حمايت از برگزاري سمينارها، کنگره‎ها، کنفرانس‎هاي تخصصي و کارگاه‎هاي آموزشي، نظارت و اجراي کليه امور قراردادهاي پژوهشي بين‎دانشگاهي و ساير سازمانها؛
 • تماس با مؤسسات داخلي وخارجي به‎منظور همکاري‎هاي علمي و مبادلات خدمات علمي پژوهشي؛
 • نظارت بر کليه امور پژوهشي دانشگاه، کتابخانه‎ها و پايگاه‎هاي اطلاعاتي؛
 • نظارت بر امر تهيه و جمع‎آوري و در دسترس قراردادن کتب و نشريات و مجلات علمي.​​​​​