مدیریت برنامه ریزی و پژوهش تحصیلات تکمیلی

 

کارگروه اخلاق در پژوهش


مطابق با آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۹۶ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه­ی آثار علمی، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و هیات وزیران آیین نامه اجرایی قانون مذکور را در سال ۹۸ تصویب نمودند. کمیته­های اخلاق در پژوهش در کشور، جایگاهی قانونی پیدا کردند. با توجه به گذشت چندین سال از ابلاغ دستورالعمل مذکور، برای به روز رسانی و تطبیق محتوای آن با قانون جدید، کمیته ملی اخلاق در پژوهش اقدام به بازنگری آن کرده و پس از کسب نظرات ذی نفعان و طی جلسات متعدد کارشناسی، دستورالعمل جدید تحت عنوان " دستورالعمل نحوه ی تشکیل، روش کار و شرح وظایف کارگروه اخلاق در پژوهش تدوین شد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بهمن سال ۹۹ آن را ابلاغ نمودند.  
مطابق با آیین نامه فوق دبیرخانه کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه شهید بهشتی مستقر در حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در سال ۹۹ پیرو ابلاغیه دریافتی از وزارت علوم تشکیل و شروع به فعالیت نمود. لذا مراجعه کنندگان جهت دریافت خدمات پژوهشی، می بایست قبل از طرح موضوع/شکایت آیین­ نامه­ ها و شیوه­ نامه­ های مرتبط را مطالعه و سپس اقدام به پر کردن فرم درخواست شکایت نموده و به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.

آیین نامه ها و فرم کارگروه اخلاق در پژوهش (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 

1- دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی
2- منشور و موازین اخلاق پژوهشی -13913-قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
4- دستورالعمل_ماده_۵ آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری
5- آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی 
۶- فرم درخواست شکایت  

ارتباط با دبیرخانه کارگروه تخصصی اخلاق در پژوهش:

 
 
ایمیل: ethics@sbu.ac.ir
تلفن: 29902236
کارشناس: الهه سلیمان­زاده