Responsive Image

Responsive Image
1-  برنامه‌ریزی جهت ترغیب اعضای هیئت علمی دانشگاه برای اجرای پژوهش‌های کاربردی تقاضا محور و فن بازار پژوهش
2- سیاست‌گذاری جهت تقویت همکاری‌های مشترک علمی و صنعتی با سازمانها و واحدها، متناسب با نیازهای کشور
3- شناسایی نیازها، مشکلات و کمبودهای سازمانهای هدف و برقراری ارتباط سیستماتیک بین دانشگاه و بدنه اجرایی و صنعتی کشور جهت رفع مشکلات آنها
4- برنامه‌ریزی جهت ارتباط دانشگاه با ‌ذی‌نفعان جهت ارتقا کیفی محصولات و خدمات
5- سیاست‌گذاری بمنظور جذب حمایت‌های مادی و معنوی از پژوهش‌های کاربردی دانشگاه
6- تدوین ساز و کار مناسب جهت ارائه دستاوردها و فعالیت‌های پژوهشی –کاربردی دانشگاه به ذی‌نفعان مرتبط
7- برنامه‌ریزی جهت ارتقا مهارتهای فنی و حرفه‌‌ای دانش‌آموختگان
8- سیاست‌گذاری جهت استفاده از ظرفیت دانشگاه در پروژه‌های بین‌المللی
9-  برنامه‌ریزی جهت اخذ منابع ملی و بین‌المللی برای اجرای پژوهش‌های کاربردی
10- برنامه‌ریزی جهت توسعه همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه
1-  تشکیل کارگروه‌های همکاری علمی-صنعتی با سازمان‌های مختلف و واحدهای صنعتی
2- اجرای برنامه‌های بازدید اعضا هیئت علمی از واحدهای صنعتی و بالعکس جهت شناسایی نیازها و پروژه‌های کاربردی
3- پیگیری امور مربوط به قراردادهای پژوهشی
4- شناسایی نیازهای صنایع و شرکت‌های مختلف و ارجاع آن به واحدهای ذیربط
5- اخذ پیشنهادات پروژه از سازمان‌ها و شرکت‌ها و پیگیری آن‌ها تا عقد قرارداد
6-  پیگیری تفاهم‌نامه‌های موجود و استخراج پروژه‌های پژوهشی کاربردی از آن‌ها
7-  تهیه بانک اطلاعاتی از پروژه‌های انجام شده و قابلیت‌ها و مزیت‌های اصلی دانشگاه
8-  برگزاری کارگاه‌ها و سیمنارهای آموزشی برای توانمندی اعضای هیئت علمی جهت اخذ پروژه‌های برون سازمانی
9-   بررسی و داوری اختراعات ارسالی به دانشگاه
10-  شرکت در نمایشگاه‌های مرتبط با فعالیت‌های پژوهشی
11-   مشاوره و راهنمایی اعضای هیئت علمی برای عقد قراردادهای پروژه‌های پژوهشی
12-  اطلاع‌رسانی فراخوان‌های پژوهشی به دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های دانشگاه
13-  تدوین برنامه سیاست‌گذاری برای افزایش تعداد پروژه‌های برون سازمانی
14-  برگزاری جلسات هم اندیشی با دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های دانشگاه
15-  پیگیری و هماهنگی برای تهیه کاتالوگ از توانمندی‌های پژوهشی دانشگاه
1-  شناسایی دانشگاه‌ها و مراکز علمی ملی و بین‌المللی جهت انجام پژوهش‌های مشترک
2- همکاری، مشارکت و نظارت بر تفاهم‌نامه‌های همکاری
3- عضویت و حضور فعال و شرکت در مجامع و نشست‌های تخصصی در سطوح ملی و بین‌المللی
4- تشکیل کمیته‌های همکاری علمی - صنعتی
Responsive Image