پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

دانشجوی گرامی ؛​​​​با توجه به اینکه ممکن است سوال شما در بخش سوالات متداول وجود داشته باشد لطفا قبل از طرح سوال جديد، مطالب موجود در بخش سوالات متداول را بررسی کنید.پس از طرح سوال در فرم پرسش و پاسخ، جواب طی 48 ساعت به ایمیل شما ارسال خواهد شد.