کلاس تقویت بنیه علمی و فوق برنامه

کلاس تقویت بنیه علمی و فوق برنامه


به منظور بالابردن سطح علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر و جلوگیری از بروز مشکلات آموزشی اداره کل امور شاهد و ایثارگر کلاسهای تقویت بنیه علمی را به درخواست دانشجو در شروع هر ترم برگزار می کند. همچنین کلاسهای فوق برنامه با هدف بهبود مهارت های علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر در زمینه های زبان های خارجی، مهارت های هفتگانه رایانه و.... برگزار می گردد.