ارتباط با همکاران

ردیف

نام و نام خانوادگی   

سمت​

ایمیل​

تلفن

1​
دکتر مقصود عباسپور
مدیریت
vu-Edu@sbu.ac.ir​
داخلی 0
 
2​
مهندس مریم احقاقی​
معاون
vu-Edu@sbu.ac.ir
داخلی 0
 
3
لیلا عربلو
مسئول دفتر
vu-office@sbu.ac.ir
داخلی 0
 
4​
زینب قدسی​
کارشناس فنی
  ​
داخلی 21
 
5​
مریم مرآتی​
مسئول اداره فنی
 
داخلی 18
 
6​
راحله نعیم آبادی
کارشناس فنی
  ​
داخلی 8
 
7​
بهنام خلیفه سلطانی
کارشناس فنی
   
داخلی 14
 
​8
سایر پشتیبان‌های فنی​
کارشناسان فنی​
داخلی 5 - 6 - 7
29908001
29908005
 
9​
سارا اسحاقی​
کارشناس رشته های
  معماري سيستم هاي کامپيوتري 
نرم افزار 
سيستم هاي الکترونيک ديجيتال 
سيستم هاي قدرت
الکترونيک قدرت و ماشين هاي الکترونيکي
برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي الکترونيکي
مهندسي در سوانح طبيعي
مهندسي زلزله
مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي_ صنايع سلولزي
سيستم هاي انرژي تجديدپذير
  
vu-Eduoffice@sbu.ac.ir

داخلی 1
 
10​
مریم موفق​

کارشناس رشته های 
مدیریت فناوری اطلاعات_کسب و کار الکترونيک
کارآفريني_کسب و کار جديد
مديريت پروژه و ساخت
 
   
vu-Eduoffice@sbu.ac.ir

داخلی 2
 
 
 


11
 
 12
 
 
 

 
هانیه صمدی​


 
 

نفیسه خجسته بخت
 
کارشناس رشته های
علوم سیاسی
روابط بين الملل
علوم اقتصادي(برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي)
داده کاوي
الگوريتم

کارشناس رشته های
روانشناسي تربيتي
مدیریت آموزشی
آموزش و بهسازي منابع انساني
مديريت ورزشي(بازاريابي و ارتباطات ورزشي)
آموزش زبان انگليسي


​vu-Eduoffice@sbu.ac.ir


داخلی 4
 
 
داخلی 3

آدرس: اوین- دانشگاه شهید بهشتی- ساختمان فناوری اطلاعات- طبقه اول- مرکز آموزش الکترونیکی
شماره تماس: 29902690 - 29902691 - 29902692