جمال امانی راد

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

جمال امانی راد

علوم شناختی و مغز / پژوهشکده علوم شناختی و مغز

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، ریاضی (زمینه پژوهشی آنالیز عددی)، 1390 ← 1394
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، علوم کامپیوتر، 1388 ← 1390
  • کارشناسی: دانشگاه دامغان، ریاضی - کاربردی، 1384 ← 1388

علایق پژوهشی

مدل سازی شناختی روانشناسی ریاضیاتی مدلسازی ریاضیاتی فرایندهای شناختی تصمیم گیری ریسکی تصمیم گیری مبتنی بر ارزش تصمیم گیری ادراکی یادگیری تقویتی مدلسازی سلسله مراتبی بیزی برآورد پارامترهای مدلهای شناختی با استفاده از شبکه های عصبی و یادگیری عمیق هوش مصنوعی برای مطالعه فرآیندهای شناختی عصبی مانند یادگیری مبتنی بر پاداش و تصمیم گیری

تماس

شماره تماس: 29905401
رایانامه: ja_amanirad [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 9289