صفحه اصلی
اطلاعيه تکميلی درخصوص نحوه ورود به مصاحبه داوطلبان دکتری ورودی سال1399
  • 7434 بازدید

به پيوست، فايل راهنمايی نحوه ورود به جلسه مصاحبه دواطلبان دکتری ورودی سال 1399 تقديم می گردد. لينک اتاقهای مصاحبه آنلاين و مجازی دانشکده براساس گروه های مربوطه به شرح ذيل می باشد.

 

لینک گروه مهندسي آب، فاضلاب و محيط زيست:

http://194.225.24.96/lms35-10/

 

لینک گروه سازه و زلزله:

http://194.225.24.96/lms35-11/

 

لینک گروه مهندسي منابع آب:

http://194.225.24.96/lms35-12/ 

 

لینک گروه مهندسي ژئوتکنيک و حمل و نقل: 

http://194.225.24.96/lms35-13/ 

 

همچنين داوطلبانی که تاکنون مدارک خود را در سامانه بارگذاری نکرده اند، و يا در هر مورد سئوال يا ابهامی دارند، می توانند از ساعت 9 روز يکشنبه 30 شهريور با شماره تلفن 02173932404 تماس حاصل فرمايند.

 

دانشکده مهندسی عمران، آب و محيط زيست