صفحه اصلی
قابل توجه کاربران شبکه دانشگاه
  • 8933 بازدید


به اطلاع کاربران شبکه و سامانه‌های دانشگاه می‌رساند به منظور انجام امور نگهداری شبکه، پنج‌شنبه مورخ 19 /1400/01  از ساعت 18 به مدت 24 ساعت کلیه سامانه‌های روی شبکه دانشگاه دچار اختلال خواهد بود.

افزودن نظرات