صفحه اصلی
برگزاری مسابقه به مناسبت هفته تربیت بدنی
  • 1820 مشاهدات

به مناسبت هفته تربیت بدنی، یک دوره مسابقه آمادگی جسمانی ترکیبی میان دانشگاهیان پردیس زیراب در فضای باز و با رعایت  پروتکل‌های بهداشتی، روز سه شنبه مورخ 27 مهر 1400 برگزار  شد که در نهایت آقایان امیر فرهنگ سروش، کریم حیدری و سمیع حیدری به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.

افزودن نظرات